Παρουσιάσεις σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων

[Σύντομα, Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας] GDPR και DPO: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων [05-12-2019, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας] Privacy by Design: Αρχές και Εφαρμογή [18-06-2018, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα] GDPR και DPO: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, δημόσιος τομέας [04-06-2018, Τεχνικό Επιμελητήριο Καρδίτσας] GDPR και DPO: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, δικαιώματα και ένας νέος θεσμός [17-04-2018, Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας] GDPR και DPO στον χώρο της Υγείας: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) [29-03-2018, Επιμελητήριο Καρδίτσας] GDPR και DPO: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)