Δημήτριος Ευ. Τζέλλης

Δικηγόρος

Ηρώων Πολυτεχνείου 21 Παλαμάς - Καρδίτσα ΤΚ 43200 Τηλ: 24440 22335 Fax: 24440 22877 email: Dimitris@Tzellis.gr
Εμπειρογνωσία στην προστασία προσωπικών δεδομένων – GDPR – DPO
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων
Τζέλλης Δ. – Μυλώση Μ.
Νομική Βιβλιοθήκη, 2022
Εκτίμηση Αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων