Στο Tzellis.gr σεβόμαστε την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά σας δεδομένα. Και το κάνουμε πράξη με το να μην χρησιμοποιούμε cookies. Δεν συλλέγουμε και δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Καθόλου.

At Tzellis.gr we respect your rights to privacy and protection of your personal data. That's why we don't use cookies. In fact, our privacy policy can be summed up to "we store zero of your data". Nothing. Nada. Niente. Zilch.